A Kántor Kft webhelyére vonatkozó adatvédelmi tájékoztató

Hatálybalépés időpontja: 2019. január

Az adatvédelmi tájékoztató bemutatja, hogyan használja a Kántor Kft a jelen webhely látogatóitól gyűjtött és kapott személyes adatokat.

Bemutatja,

 • miként gyűjtjük és kapjuk meg Öntől a személyes adatait,
 • az általunk kezelt személyes adatok típusait,
 • az adatok felhasználásának, megosztásának és védelmének módját,
 • mennyi ideig őrizzük ezeket az adatokat,
 • az Ön személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó jogait,
 • és azt, hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot az adatvédelmi eljárásainkat illetően.

1. Hogyan gyűjtünk és kapunk személyes adatokat Öntől

Amikor Ön vásárlóként regisztrál a weboldalunkon, megkérjük, hogy adja meg néhány személyes adatát.

Ezenkívül előfordulhat, hogy Ön a webhelyünk „Kapcsolatfelvétel” menüpontján, a Kántor Kft e-mail-címén vagy online űrlapunkon keresztül elküldi nekünk a személyes adatait és egyéb információkat.

Továbbá azoktól a Tanácsadóktól is kaphatunk a vásárlóinkra vonatkozó személyes adatokat, akikkel a szóban forgó vásárlók kapcsolatban állnak (például ha a vásárlók a Tanácsadóktól vásároltak Ha-Ra termékeket).

 

2. A vásárlóktól gyűjtött személyes adatok típusai

Ha a www.ha-ra.hu oldalon regisztrál vásárlóként, a következő személyes adatokat kérjük Öntől:

 • név
 • elérhetőségek (pl. e-mail-cím, telefonszám és/vagy faxszám, cím)
 • születési dátum
 • bejelentkezési adatok (felhasználónév és jelszó)
 • fizetési adatok (pl. bankszámlaszám)
 • postázási adatok
 • számlázási adatok

 

3. Hogyan kezeljük az általunk a vásárlóktól gyűjtött adatokat?

Személyes adatait csak olyan mértékben kezeljük, amilyen mértékben az szükséges

 • a velünk kötött megállapodás teljesítéséhez;
 • vagy a megállapodás megkötése előtt Ön által kért intézkedésekhez;
 • törvényi kötelezettségeink teljesítéséhez;
 • vagy a saját törvényes érdekeinkhez: például
  • a szolgáltatásaink működtetéséhez, értékeléséhez és fejlesztéséhez,
  • magunk és mások védelméhez csalás, jogosulatlan tranzakciók, követelések és más kötelezettségek ellen,
  • és a vállalat irányelveinek és az iparági szabványoknak a betartása érdekében.

A következő célok érdekében dolgozzuk fel az Önről megszerzett személyes adatokat:

 • A vásárlóként elvégzett regisztrációjának kezelése.
 • Az online fiókjának létrehozása és kezelése.
 • Válaszadás az Ön kérdéseire.
 • Az Ön által megrendelt termékek és szolgáltatások feldolgozása.
 • Kommunikáció Önnel.
 • A szolgáltatásaink működtetése, értékelése és fejlesztése.
 • A webhely használatának megkönnyítése érdekében.
 • Könyvelési, számlázási és beszedési/behajtási tevékenységek okán.
 • Az alkalmazandó törvényi követelmények, iparági szabványok és a saját irányelveink betartása.

A Kántor Kft nem adja el vagy bérbe a személyes adatait, és nem kereskedik azokkal.

 

4. Kikkel osztjuk meg személyes adatait?

Szükség esetén az Ön Tanácsadójával, hogy lehetővé tegyük a kommunikációt a termékekkel, szolgáltatásokkal és a Ha-Ra üzlethez tartozó megrendelésekkel kapcsolatban.

Állami hatóságokkal vagy egyéb harmadik féllel (pl. könyvelőnk), ha azt törvény írja elő, vagy ésszerűen szükséges a saját vagy mások jogainak, törvényes érdekeinek, tulajdonának vagy biztonságának védelméhez.

 

5. Hogyan védjük a személyes adatokat?

Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket tartunk fenn, amelyek célja az általunk kezelt személyes adatok védelme a véletlen, törvénytelen vagy illetéktelen megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, hozzáférés, közzététel és használat ellen.

 

6. Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

Ha törvény másként nem rendelkezik, a személyes adatokat annyi ideig őrizzük, amennyi ideig szükséges annak a célnak a teljesüléséhez, amelynek érdekében az adatokat gyűjtöttük (lásd korábban a „Hogyan kezeljük az általunk gyűjtött adatokat” részt).

Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbiakban megadott elérhetőségeken, ha kérdése van az adatmegőrzési gyakorlatunkkal kapcsolatban: info@hara.hu, hara.pecs@gmail.com

 

7. A webhely adatvédelmi tájékoztatójának módosításai

A Kántor Kft fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztathassa a webhely adatvédelmi tájékoztatóját. Ha megváltoztatjuk a webhely adatvédelmi tájékoztatóját, módosítjuk a hatálybalépés időpontját, és a változások a közzététel időpontjától lesznek hatályosak. Javasoljuk, hogy rendszeresen olvassa el a webhely adatvédelmi tájékoztatóját.

 

8. Az Ön jogai

Az alkalmazandó törvény szerinti jogai a következők lehetnek:

 • hozzáférés az Önről általunk kezelt adatokhoz,
 • a személyes adatok helyesbítésének és törlésének kérésére való jog,
 • a személyes adatai kezelésének korlátozására való jog,
 • valamint az adathordozhatóságra való
 • Amennyiben beszereztük a hozzájárulását a személyes adatainak kezeléséhez, Önnek joga van bármikor visszavonni a hozzájárulását. Ez nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés törvényességét. Ezeknek a jogoknak a gyakorlásához azt írásban kell kérvényeznie az alábbiakban megadott elérhetőségeinken. Ha nem elégedett azzal, ahogyan a kérését kezeljük, panaszt nyújthat be a felügyelő hatóságnak.
 • Szintén bármikor joga van kifogással élni a személyes adatainak a Kántor Kft törvényes érdekein alapuló kezelése Ha direktmarketing-célokból kezelnénk a személyes adatait, ideértve a profil készítést is a direkt marketinggel összefüggő mértékben, ez ellen Önnek bármikor jogában áll kifogással élni. Ha Ön kifogással él az adatok direktmarketing-célú kezelésével szemben, a továbbiakban nem kezeljük az adatait ilyen célból.

 

9. Kapcsolatfelvételi lehetőségek:

Ha megjegyzése vagy kérdése van a Kántor Kft webhelyére/sütikre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, módosítani szeretné az Önről rendelkezésünkre álló adatokat, vagy gyakorolni szeretné a jogait, lépjen kapcsolatba képviselőnkkel

 • a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül,
 • e-mailben: info@hara.hu, hara.pecs@gmail.com
 • levélben vagy személyesen a Kántor Kft 7632 Pécs Móra Ferenc u 46 fszt címen.